Інформація для третіх зацікавлених осіб

Зацікавленим сторонам, сторонам, чиї інтереси можуть бути зачеплені.

Ліси, які знаходяться у постійному користуванні державного підприємства "Сторожинецьке лісове господарство", сертифіковані за схемою міжнародної неурядової організації FSC® (Forest Stewardship Council – Лісова Наглядова Рада).

Головною мотивацією лісової сертифікації є прагнення ДП «Сторожинецьке лісове господарство» отримати підтвердження високого рівня ведення лісового господарства від незалежної міжнародної організації, наблизити рівень екологічних, економічних та соціальних стандартів лісогосподарського виробництва до світових та отримати новітні знання та практичні навички ведення екологічно орієнтованого лісівництва.

Процес лісової сертифікації неперервний у часі та не завершується отриманням сертифікату,  за час його дії (5 років) органом сертифікації щороку проводяться наглядові аудити. У зв’язку з цим наше підприємство постійно проводить консультації з третіми зацікавленими сторонами з питань, що стосуються важливих аспектів ведення лісового господарства.

30 березня 2020 року набув чинності новий FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 (доступний за посиланням ua.fsc.org/download-box.1013.htm). У зв'язку з цим ДП "Сторожинецьке лісове господарство", як утримувач FSC сертифікату, задля збереження статусу сертифікованого підприємства впроваджує вимоги нового стандарту.

Просимо ознайомитись з наданою інформацією та, за наявності, надати зручним для Вас способом (особисто, електронною поштою чи Укрпоштою) нам свої обґрунтовані коментарі, пропозиції чи зауваження, іншу інформацію, документи (у тому числі картографічні), що можуть стосуватись наступних напрямків діяльності лісгоспу, що стосуються лісової сертифікації:


1) розробки процедури вирішення спорів і надання справедливої компенсації щодо працівників, місцевих громад;

2) наявності чи відсутності у місцевих громад законних та звичаєвих прав на землеволодіння у лісах;

3) наявності чи відсутності у місцевих громад законних та звичаєвих прав на доступ до лісових ресурсів та послуг екосистем і користування ними;

4) наявності чи відсутності у місцевих громад законних та звичаєвих прав та обов’язків, що застосовуються;

5) докази підтримки цих прав і обов’язків (за наявності);

6) території, права на які є предметом спорів між місцевими громадами, державними структурами;

7) прагнення та цілі місцевих громад щодо господарської діяльності у лісах;

8) визначення можливостей залучення місцевих громад, що сприяє їхньому соціально-економічному розвитку;

9) визначення, уникнення та пом'якшення істотних негативних соціальних, екологічних та економічних впливів господарської діяльності;

10) визначення місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення у лісах, на які місцеві громади мають законні або звичаєві права; заходи з охорони цих місць;

11) перелік деревних і недеревних ресурсів і послуг екосистем, які можуть посилювати і диверсифікувати місцеву економіку;

12) визначення наявних аборигенних екосистем;

13) виділення (оцінювання) особливих цінностей для збереження (ОЦЗ);

14) визначення загроз ОЦЗ;

15) розробки програм моніторингу змін стану ОЦЗ, особливо цінних для збереження територій (ОЦЗТ);

16) ефективності заходів, проведених на ОЦЗТ.


У зв'язку з впровадженням вимог нового стандарту, для можливості врахування Ваших пропозицій, відповідь просимо надати у найкоротший термін. За відсутності у Вас коментарів, пропозицій чи зауважень, просимо повідомити нас на е-mail: Storo_cv@ukr.net


Адреса підприємства: 59000, Чернівецька обл., Сторожинецький  район, мСторожинець, вул. Б.Хмельницького45. Тел./факс (037352-11-752-23-69. E-mail: Storo_cv@ukr.net


Більше про лісову сертифікацію Ви можете дізнатись на веб-сайті представництва FSC в Україні http:/www.ua.fsc.org та безпосередньо у державному підприємстві "Сторожинецьке лісове господарство".


  З повагою,

  Начальник відділу л/г   Борис СТАСЮК

Програма моніторингу соціальних та екологічних впливів господарської діяльності по ДП «Сторожинецький лісгосп»

 

п/п

Зміст моніторингу

1

Результати діяльності з поновлення лісу.

2

Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані.

3

Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами.

4

Використання генетично модифікованих організмів (якщо застосовно)

5

Результати лісівничої діяльності.

6

Вплив використання добрив на цінності довкілля (якщо застосовно)

7

Вплив застосування засобів біологічної боротьби (якщо застосовно)

8

Вплив природних небезпек.

9

Вплив розвитку інфраструктури, транспортування та лісівничих заходів на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду, та грунти.

10

Вплив заготівлі на вилучення деревини та на не деревинну лісову продукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги.

11

Екологічно прийнятна утилізація відходів

12

Охорона лісу від незаконної  або недозволеної діяльності.

13

Відповідність застосовному (національному) і місцевому законодавству, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам.

14

Вирішення спорів і скарг

15

Гендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація

16

Програми та заходи (види діяльності), що стосуються безпеки та гігієни праці.

17

Виплата заробітної плати.

18

Навчання працівників.

19

Виявлення місцевих громад та їх законних прав.

20

Повне виконання умов юридично обов’язкових угод

21

Стосунки з громадами

22

Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад

23

Місцевий економічний та соціальний розвиток

24

Продукування різноманітних вигод та/або продуктів

25

Підтримання та/або посилення послуг екосистеми

26

Порівняння фактичних із запланованими річними обсягами заготівлі деревинної та недеревинної лісової продукції

27

Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництв зі створенням доданої вартості.

28

Тривала (економічна) життєздатність.

29

Категорії 5 і 6  особливих цінностей для довкілля.

30

Підтримання та/або посилення послуг екосистем.

31

Ефективність визначених та вжитих заходів із запобігання негативним впливам господарської діяльності на цінності довкілля, пом’якшення таких впливів і відновлення цих цінностей.

32

Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, і ефективність вжитих заходів з охорони цих видів та їх оселищ.

33

Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

34

Аборигенні види, що трапляються природно, та біологічним різноманіттям, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

35

Водотоки, водні об’єкти кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення

36

Перетворення природних лісів на плантації або на нелісові.

37

Категорії 1-4 особливі цінності для збереження, ефективність вжитих заходів з їх підтримання та/або збагачення

38

Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами

Результати моніторингу соціальних та екологічних впливів господарської діяльності по ДП «Сторожинецький лісгосп»

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ У ПЛАНУВАННІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ЛГ»

Використання результатів моніторингу у плануванні лісогосподарської діяльності ДП «Сторожинецьке ЛГ»

Інформація сертифікація 2018

10 ЛГ 2016 рік

Використання результатів моніторингу у плануванні лісогосподарської діяльності ДП «Сторожинецьке ЛГ» на 2017 р.

Проект плану робіт по охороні та захисту лісу по ДП «Сторожинецький лісгосп» на 2017 рік

План відновлення лісових автомобільних доріг по ДП "Сторожинецький лісгосп" за власні кошти на 2017 рік

План лісогосподарських робіт лісництвам ДП "Сторожинецький лісгосп" на 2017 рік

План лісокультурних робіт на 2017 рік

Інформація про зміст та висновки моніторингів, які проведені у ДП «Сторожинецьке лісове господарство» в 2016 році