Лісорозведення та лісовідновлення


Завантажити таблицю у форматі:

Таблиця . Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період згідно звітних даних лісгоспу (чисельник – план, знаменник – виконання)

№ п/п Основні види робіт Усього за ревізійний період,га Середньорічне виконання за ревізійний період, га Середньорічне виконання у рік, що передував теперішньому лісовпорядкуванню,га
1. Садіння лісу 396,0/870,5 33,0/72,5 85,0/87,0
2. Реконструкція насаджень 22,2/- -/1,8 -
3. Природне поновлення 433,5/748,1 36,1/62,3 75,0/72,8
4. Сприяння природному поновленню 2115,9/2065,9 176,3/172,1 190,0/175,0
5. Лісорозведення на непридатних зем-
лях інших землекористувачів 5,0/5,0 0,4/0,4 -
6. Висівання в розсадниках насіння де-
ревних та чагарникових порід 9,5/10,0 0,8/0,8 0,7/0,7
7. Висівання сіянців деревних та чагар-
никових порід у шкілках 6,5/7,0 0,5/0,6 0,5/0,6

Завантажити таблицю у форматі:

Таблиця . Виконання проекту лісовпорядкування з лісовідновлювальних заходів, площа, га

Показники Лісові культури Сприяння природному понов-ленню В т.ч.із збереженням підросту Природне поновення Не поновилось на рік теперішнього лісовпорядкування
1. Фактично виконано - усього 870,5 2065,9 1905,0 748,1
1.1.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього 37,8 160,9
1.1.1.Призначені лісовпорядкуванням 37,8 160,9 377,4
1.2. Зруби ревізійного періоду - усього 357,7 1905,0 1905,0 56,1
1.2.1.Призначені лісовпорядкуванням 357,7 1955,0 1955,0 56,1
1.2.2.Не призначені лісовпорядкуванням 830,6 314,6
в т.ч. обгрунтовано 830,6 314,6
2. Запроектовано попереднім лісовпорядкуванням - усього 395,5 2115,9 1995,0 433,5
На непридатних для сільського господарства землях агропідприємств створені лісові культури  на площі 5,0 га.
В подальшому планується передати створені лісові культури на площі 5,0 га до складу лісгоспу.
 

Завантажити таблицю у форматі:

Таблиця. Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення головних порід (чисельник - проект, знаменник - фактичне виконання)

П о р о д и Лісові культури Сприяння природному поновленню Природне поновлення
Ялина європейська 234,0 га 59,2%
Ялиця біла 22,2 га 5,6% 1400,9 га 62,2% 299,5 га 69,1%
Модрина європейська - -
Дуб звичайний 121,4 га 30,7%
Дуб скельний 7,3 га 1,8%
Ясен звичайний - -
Бук лісовий 10,6 га 2,7% 715,0 га 33,8% 95,5 га 22,0%
Явір -
Акація біла - 18,9 га 4,3%
Горіх грецький -
Осика 1,6 га 0,4%
Береза 18,0 га 4,2%
Разом 395,5 га 100,0% 2115,9 га 100,0% 433,5 100,0%
Сприяння природному поновленню проводилось шляхом мінералізації грунту і догляду за підростом з високою ефективністю.
Попереднім лісовпорядкуванням реконструкція малоцінних і низькоповнотних насаджень не проектувалась. Фактично реконструкція була виконана на площі 22,2 га.
Способи реконструкції насаджень:
  • суцільна на площі 2,1 га;
  • часткова на площі 20,1 га.
Минулим лісовпорядкуванням під природне поновлення проектувались ділянки не вкритих лісом земель і зруби ревізійного періоду з достатньою кількістю підросту.
В умовах лісгоспу природне поновлення проходить достатньо успішно такими цінними породами як ялиці, бука і задовольняє вимоги лісового господарства.