Лісорозведення та лісовідновлення

Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період згідно звітних даних лісгоспу (чисельник – план, знаменник – виконання)

Майстерські дільниці та інші підрозділи лісництва Обходи, що включає майстерська дільниця. Номери кварталів, що включає обхід. Номери виділів Посада, особи що здійснює проймання та відпуск деревини Прізвище, ім’я та по батькові
1 "Майстерська дільниця №1          
Керівник: ст. майстер " Обхід №1 1 1-17 майстер лісу Кучурян В.М.  
      3 1-10    
      4 1-18    
      5 1-12    
    Обхід №2 2 1-20 майстер лісу Биндю Г.М.
      8 1-27    
      9 1-22    
      7 1-18    
      12 1-12    
      10 1-20    
    Обхід №3     майстер лісу Биндю В.Г.
      13 1-17    
      18 1-12    
      19 1-17    
    Обхід №4 14 1-16 майстер лісу Грозаву М.Ш
      15 1-23    
      6 1-18    
      11 1-9    
      16 1-10    
      17 1-17    
    Обхід №5 20 1-10 майстер лісу Мікайлу Ш.Г
      21 1-14    
      22 1-15    
      25 1-14    
      26 1-19    
    Обхід№6 23 1-19 майстер лісу  
      24 1-16    
      27 1-25    
      28 1-24    

Лісорозведення та лісовідновлення

Таблиця . Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період

                         згідно звітних даних лісгоспу (чисельник – план, знаменник – виконання)
                      

п/п

 

 

Основні види робіт

Усього за

ревізійний період, га

Середньорічне виконання в га

за ревізійний період

у рік, що переду-вав теперіш-ньому лісовпо-рядкуванню

1.

Садіння лісу

396,0/870,5

33,0/72,5

85,0/87,0

2.

Реконструкція насаджень

22,2/-

-/1,8

-

3.

Природне поновлення

433,5/748,1

36,1/62,3

75,0/72,8

4.

Сприяння природному поновленню

2115,9/2065,9

176,3/172,1

190,0/175,0

5.

Лісорозведення на непридатних зем-

 

 

 

 

лях інших землекористувачів

5,0/5,0

0,4/0,4

-

6.

Висівання в розсадниках насіння де-

 

 

 

 

ревних та чагарникових порід

9,5/10,0

0,8/0,8

0,7/0,7

7.

Висівання сіянців деревних та чагар-

 

 

 

 

никових порід у шкілках

6,5/7,0

0,5/0,6

0,5/0,6

 
Таблиця . Виконання проекту лісовпорядкування з
                         лісовідновлювальних заходів, площа, га
 

 

Показники

Лісові

куль-

тури

Спри-

яння

природ-ному

понов-ленню

 

В т.ч.

із збе-

режен-

ням

підрос-

ту

При-

род-

не по-

нов-

ення

Не поно-

вилось на

рік тепе-рішнього лісовпо-рядкуван-ня

1. Фактично виконано - усього

870,5

2065,9

1905,0

748,1

3784,5

1.1.Не вкриті лісовою рослинністю

 

 

 

 

 

      лісові ділянки - усього

37,8

160,9

 

 

 

1.1.1.Призначені лісовпорядкуванням

37,8

160,9

 

377,4

 

1.2. Зруби ревізійного періоду - усього

357,7

1905,0

1905,0

56,1

 

1.2.1.Призначені лісовпорядкуванням

357,7

1955,0

1955,0

56,1

 

1.2.2.Не призначені лісовпорядкуванням

830,6

 

 

314,6

 

в т.ч. обгрунтовано

830,6

 

 

314,6

 

2. Запроектовано попереднім лісовпо-

 

 

 

 

 

   рядкуванням - усього

395,5

2115,9

1995,0

433,5

 

 
 
На непридатних для сільського господарства землях агропідприємств створені лісові культури  на площі 5,0 га.
В подальшому планується передати створені лісові культури на площі 5,0 га до складу лісгоспу.
 
Таблиця. Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення
                         головних порід (чисельник - проект, знаменник - фактичне виконання)
 

 

П о р о д и

Лісові культури

Сприяння при-

родному понов-

ленню

Природне поновлення

га

%

га

%

га

%

Ялина європейська

234,0

59,2

 

 

 

 

 

38,5

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялиця біла

22,2

5,6

1400,9

62,2

299,5

69,1

 

345,4

3,4

1611,3

-

582,9

77,9

 

 

 

 

 

 

 

Модрина європейська

-

-

 

 

 

 

 

13,0

1,5

 

 

 

 

Дуб звичайний

121,4

30,7

 

 

 

 

 

126,4

14,5

 

 

 

 

Дуб скельний

7,3

1,8

 

 

 

 

Ясен звичайний

-

-

 

 

 

 

 

25,6

2,9

 

 

 

 

Бук лісовий

10,6

2,7

715,0

33,8

95,5

22,0

 

115,7

13,3

454,6

22,0

112,8

15,2

Явір

-

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

Акація біла

-

 

 

 

18,9

4,3

 

2,9

 

 

 

26,5

3,5

Горіх грецький

-

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

Осика

 

 

 

 

1,6

0,4

 

 

 

 

 

1,6

0,2

Береза

 

 

 

 

18,0

4,2

 

 

 

 

 

24,3

3,2

Разом

395,5

100,0

2115,9

100,0

433,5

100,0

 

870,5

 

2965,9

 

748,1

 

Сприяння природному поновленню проводилось шляхом мінералізації грунту і догляду за підростом з високою ефективністю.
Попереднім лісовпорядкуванням реконструкція малоцінних і низькоповнотних насаджень не проектувалась. Фактично реконструкція була виконана на площі 22,2 га.
Способи реконструкції насаджень:
- суцільна на площі   2,1 га;
- часткова на площі 20,1 га.
Минулим лісовпорядкуванням під природне поновлення проектувались ділянки не вкритих лісом земель і зруби ревізійного періоду з достатньою кількістю підросту.
В умовах лісгоспу природне поновлення проходить достатньо успішно такими цінними породами як ялиці, бука і задовольняє вимоги лісового господарства.
 

 


Завантажити таблицю у форматі:

Таблиця . Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період згідно звітних даних лісгоспу (чисельник – план, знаменник – виконання)

№ п/п|Основні види робіт|Усього за ревізійний період,га|Середньорічне виконання за ревізійний період, га|Середньорічне виконання у рік, що передував теперішньому лісовпорядкуванню,га
1.|Садіння лісу|396,0/870,5|33,0/72,5|85,0/87,0
2.|Реконструкція насаджень|22,2/-|-/1,8|-
3.|Природне поновлення |433,5/748,1|36,1/62,3|75,0/72,8
4.|Сприяння природному поновленню|2115,9/2065,9|176,3/172,1|190,0/175,0
5.|Лісорозведення на непридатних зем-|||
|лях інших землекористувачів|5,0/5,0|0,4/0,4|-
6.|Висівання в розсадниках насіння де-|||
|ревних та чагарникових порід|9,5/10,0|0,8/0,8|0,7/0,7
7.|Висівання сіянців деревних та чагар-|||
|никових порід у шкілках|6,5/7,0|0,5/0,6|0,5/0,6
 
 

Завантажити таблицю у форматі:

Таблиця . Виконання проекту лісовпорядкування з лісовідновлювальних заходів, площа, га

 
Показники|Лісові культури|Сприяння природному понов-ленню В т.ч.із збереженням підросту|Природне поновення|Не поновилось на рік теперішнього лісовпорядкування
1. Фактично виконано - усього|870,5|2065,9|1905,0|748,1|3784,5
1.1.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього|37,8|160,9|||
1.1.1.Призначені лісовпорядкуванням|37,8|160,9||377,4|
1.2. Зруби ревізійного періоду - усього|357,7|1905,0|1905,0|56,1|
1.2.1.Призначені лісовпорядкуванням|357,7|1955,0|1955,0|56,1|
1.2.2.Не призначені лісовпорядкуванням|830,6|||314,6|
в т.ч. обгрунтовано|830,6|||314,6|
2. Запроектовано попереднім лісовпорядкуванням - усього|395,5|2115,9|1995,0|433,5|
 
На непридатних для сільського господарства землях агропідприємств створені лісові культури  на площі 5,0 га.
В подальшому планується передати створені лісові культури на площі 5,0 га до складу лісгоспу.
 

Завантажити таблицю у форматі:

Таблиця. Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення головних порід (чисельник - проект, знаменник - фактичне виконання)

П о р о д и Лісові культури   Сприяння природному поновленню   Природне поновлення  
Ялина європейська 234,0 га 59,2%        
Ялиця біла 22,2 га 5,6% 1400,9 га 62,2% 299,5 га 69,1%
Модрина європейська - -        
Дуб звичайний 121,4 га 30,7%        
Дуб скельний 7,3 га 1,8%        
Ясен звичайний - -        
Бук лісовий 10,6 га 2,7% 715,0 га 33,8% 95,5 га 22,0%
Явір -          
Акація біла -       18,9 га 4,3%
Горіх грецький -          
Осика         1,6 га 0,4%
Береза         18,0 га 4,2%
Разом 395,5 га 100,0% 2115,9 га 100,0% 433,5 100,0%
Сприяння природному поновленню проводилось шляхом мінералізації грунту і догляду за підростом з високою ефективністю.
Попереднім лісовпорядкуванням реконструкція малоцінних і низькоповнотних насаджень не проектувалась. Фактично реконструкція була виконана на площі 22,2 га.
Способи реконструкції насаджень:
  • суцільна на площі 2,1 га;
  • часткова на площі 20,1 га.
Минулим лісовпорядкуванням під природне поновлення проектувались ділянки не вкритих лісом земель і зруби ревізійного періоду з достатньою кількістю підросту.
В умовах лісгоспу природне поновлення проходить достатньо успішно такими цінними породами як ялиці, бука і задовольняє вимоги лісового господарства.