Охорона та захист лісу

Охорона лісу

Ступінь пожежної небезпеки визначався за “Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом “Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 

Завантажити таблицю у форматі:

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво 1 2 3 4 5 Разом Середній клас
Жадівське 760,4 1050,2 747,1 53,3 2611 2,74
Сторожинецьке 46,5 9,5 1836,6 1065,6 62,8 3021 3,36
Буденецьке 530,7 43,2 575,7 1352,7 37,7 2540 3,12
Гільчанське 868 191,9 1557,7 1298,8 37,6 3954 2,85
Банилівське 708,6 1923,2 1512,7 53,5 4198 3,04
Чудейське 759,2 14,1 696,9 837,5 65,3 2373 2,76
Красноїльське 670,6 1 1078 2098 40,4 3888 3,21
Лаурське 909 51,1 1092,5 2013,5 88 4155 3,07
Їжівське 1027,6 10,3 1743,1 2747,7 126,3 5655 3,16
Верхньопетрівецьке 1192 59,6 1905 3597 206,4 6960 3,22
Усього 7473,5 380,7 13459 17271 771,3 39355 3,08
Територія характеризується 3,08 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою насаджень хвойних порід старше 40 років в вологих і сирих типах умов місцезростання і відвідуванням лісу населення.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до зони наземної охорони лісів.
 

Таблиця. Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниця вимірювання Існує Проектується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1.Попереджувальні протипожежні заходи          
1.1.Встановлення попереджуваль них аншлагів шт. 70 20 20 Рев.період
1.2.Обладнання місць відпочинку і куріння -*- 40 2 2 - * -
1.3.Обладнання місць для розведення багать -*- 12 10 10 - * -
1.4.Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення Постійно
2.Обмежувальні протипожежні заходи          
2.1.Влаштування мінералізованих смуг км 150 150 150 Рев.період
2.2.Догляд за мінералізованими смугами км 220 600 600 Рев.період
3. Дозорно-сторожові протипожежні заходи          
3.1.Ремонт і утримання лісових кордонів шт. 4 4  
3.2.Утримання гужового транспорту гол. 14 14 14 Щорічно
3.3.Утримання моторизованого транспорту один. 10 10 10 - * -
3.4.Наймання тимчасових пожежних сторожів тис.грн. 24 24 280 Щорічно в пожежно-небезпечний період
4. Протипожежне дорожнє будівництво          
4.1.Будівництво протипожежних доріг км 10 10 Рев.період
4.2.Ремонт і утримання протипожежних доріг -*- 20 20 - * -
4.3.Будівництво під’їздів до водоймищ тис.грн 25 25 - * -
4.4.Ремонт під’їздів до водоймищ -*- 20 20 - * -
5. Організація служби боротьби з лісовими пожежами          
5.1.Організація пунктів збережен ня протипожежного інвентаря пункт. 12 2 2 Рев.період
5.2.Ремонт і утримання складів протипожежного інвентаря тис.грн. 20 20 - * -
5.3.Будівництво штучних водоймищ водойм. 5 5 - * -
5.4.Ремонт і утримання штучних водоймищ тис.грн. 10 10 - * -
5.5.Ремонт мостів на протипожежних дорогах шт. 5 5 - * -

Таблиця. Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірю-вання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 6,0 6,0
2. Грунтові розкопки ям 100 100
3. Обприскування розсадників га 6 6
4. Біологічні заходи боротьби:      
- виготовлення штучних гнізд шт. 200 200
- ремонт штучних гнізд шт. 200 200
5. Організаційно-господарські заходи:      
- нагляд за появою осередків шкідни-      
ків і хвороб тис.га 39,4 39,4
- організація пунктів лісозахисту шт. 10 10
- пропаганда лісозахисту тис.грн. 10,0 10,0