Підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів

 Очікувана ефективність запроектованих

лісогосподарських заходів

 
Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.
В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 4,2 %, площа штучних насаджень зросте на 8,8 %, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю,   зменшиться  на  42,6 %;   підвищиться  середній  запас  насаджень  на  1 га  на 12,8 %, (стиглих насаджень на 16,6 %),  середня  зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 0,1 %.
В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі  найбільш цінних насаджень: ялиці білої 12,9 %, бука лісового 1,5 %, дуба звичайного 5,7 %.

Очікувана ефективність запроектованих лісогосподарських заходів

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.
В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 4,2 %, площа штучних насаджень зросте на 8,8 %, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю,   зменшиться  на  42,6 %;   підвищиться  середній  запас  насаджень  на  1 га  на 12,8 %, (стиглих насаджень на 16,6 %),  середня  зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 0,1 %.
В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі  найбільш цінних насаджень: ялиці білої 12,9 %, бука лісового 1,5 %, дуба звичайного 5,7 %.