Перелік територій та об'єктів природо-заповідного фонду по ДП "Сторожинецьке лісове господарство"

 
 

Природно - заповідний фонд по ДПСторожинецьке лісове господарство станом на 01.01.2017 року

 Назва об"єкту

Площа,

Дата

Місце знаходження

Коротка

Ліс.госп.підпри-ва

Рішення відповідних

п/п

природно-заповідного

га

ство

район,держлісгосп

характеристика

у віданні яких знахо-

их органів про створ.

 

 фонду

 

рення

лісництво, квартал

 

диться об"єкт

об"єкту

1

2

3

4

5

6

7

8

                                                                                  УІ РЕГІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ -МІСЦЕВОГО  ЗНАЧЕННЯ

 

 

1.

" ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ"

 

1996

Сторожинецький р-н

 

 

Розпорядження

 

 

 

 

Сторожинецьке л-во

Унікальні природні лісові

Сторожинецький

облдержадміні

 

 

3019

 

кв№ 1-35

комплекси в межах тектонічно-

ДЛГ

страції № 87-р

 

 

 

 

 

денудаційної Буковинської

 

від 08.02.96р.

 

 

 

 

 

височини з цінними геоморфоло-

 

 

 

 

 

 

 

гічними утвореннями,мальвнича

 

 

 

 

 

 

 

місцевість.

 

 

 

Р А З О М :

3019

 

 

 

 

 

                                                                                VIII. З А К А З Н И К И

                                                                      ЗАГАЛЬНОДЕРДАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

                                                                               а )  ЛАНДШАФТНІ

                                                                                б ) Л І С О В І

 

 

 

 

 

 

1.

" ЛУНКІВСЬКИЙ "

106,0

1974

Сторожинецький р-н

Резерват унікальних смереково-

Сторожинецький

Постанова РМ

 

 

 

Строжинецький ДЛГ

ялицево-букових насаджень при-

ДЛГ

УРСР №500 від

 

 

 

 

Красноїльське л-во

родного походження,окремі ек-

 

28.10.74р.

 

 

 

 

кв№ 28,л.д-7-9,11-13

земпляри бука віком понад 200

 

 

 

 

 

 

 

років.Має науково-лісівниче значення

 

 

2.

" ПЕТРІВЕЦЬКИЙ "

181

1983

Сторожинецький р-н

Характерне для Сиретського

Сторожинецький

Постанова РМ

 

 

 

Строжинецький ДЛГ

передгір"я Буковини еталонне

ДЛГ

УРСР №495 від

 

 

 

 

В.Петрівецьке л-во

дубово-буково-ялицеве насаджен

 

12.12.83р.

 

 

 

 

кв№ 55 л.д.1-15;№ 67

ня,генетичний резерват.Має науко

 

 

 

 

 

 

л.д.1-8

ве та виробниче значення.

 

 

2

Р А З О М :

287

 

 

 

 

 

                                                                               л ) КАРСТОВОСПЕЛЛЕОЛОГІЧНІ

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ЗАКАЗНИКІВ

 

 

5

ЗАГАЛЬНОДЕРЖ.ЗНАЧ.

287,0

 

                                                                                ЗАКАЗНИКИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

                                                                                  а ) ЛАНДШАФТНІ

 

 

 

7.

КРАСНОЇЛЬСЬКИЙ

995

2006

Сторожинецький р-н

Різноманітні лучні та болотні ділян-

Сторожинецький

Рішення УІІ сесії

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

ки з багатим флористичним складом,

ДЛГ

Ускликання ОР

 

 

 

 

Красноїльське л-во

виявлено 15 рідкісних видів рослин,

 

№105-7 /06

 

 

 

 

кв.№№4,5,7-11,13,14

занесених до Червоної книги України

 

від 16.10.2006р

7

Р А З О М :

995

                                                                                 б ) ЛІСОВІ

 

 

 

 

 

 

                                                                                г ) З О О Л О Г І Ч Н І  (загальнозоологічні )

 

 

 

 

 

 

 

1

 З У Б Р О В И Ц Я

10921,0

2009

Сторожинецький р-н

Місце оселення Буковинської

Сторожинецький

Рішення ХХІХ сесії

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

популяції - зубра (бізона європейського),виду

ДЛГ

У скликання

 

 

 

 

Банилівське л-во: 1817,9га

занесеного до Червоної книги

 

ОР від 17.09.2009р.

 

 

 

 

кв№1-36 

України та європейського Червоного

 

№148-29 / 09

 

 

 

 

Чудейське л-во: пл.-1467,0га

списку,і якому загрожує зникнення.

 

 

 

 

 

 

Кв.№1-28

 

 

 

 

 

 

 

Красноїльське л-во: пл.-2980,7 га

 

 

 

 

 

 

 

кв№1- 29

 

 

 

 

 

 

 

Гільчанське л-во: пл.- 2029,7 га

 

 

 

 

 

 

 

кв№1-29

 

 

 

 

 

 

 

Лаурське л-во: пл.-2625,7 га

 

 

 

 

 

 

 

кв№1-34

 

 

 

1

Р А З О М

10921,0

 

 

 

 

 

 

ОРНІТОЛОГІЧНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ВСЬОГО ЗАКАЗНИКІВ

 

 

 

 

 

 

 

МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

11916

 

 

 

 

 

 

 

ІХ . ПАМ"ЯТКИ  ПРИРОДИ  ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 б) Б О Т А Н І Ч Н І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ВСЬОГО ПАМ"ЯТНИКІВ

 

 

ПРИРОДИ ЗАГ.ДЕРЖ.ЗНАЧ.

0

 

 

Х. ПАМ"ЯТКИ ПРИРОДИ-МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.

 

 

а) КОМПЛЕКСНІ

2.

"ГОРОДИЩЕ"

10,6

2006

Сторожинецький р-н

Археологічна пам"ятка голіградської

Сторожинецький

Рішення ОР

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

та слов"янської культури ІХ-Х століть

ДЛГ

№105-7/06

 

 

 

 

Петрівецьке л-во

з наявністю насаджень.

 

УІІ сесії У скликан

 

 

 

 

кв№1 вид.33-35;

 

 

ня від 16.10.2006р

 

 

 

 

кв №5 вид 4,6;

 

 

 

 

 

 

 

кв №6 вид 1.

 

 

 

2

РАЗОМ :

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 б) БОТАНІЧНІ

 

 

 

3.

ПРАЛІС МОДРИНИ

0,9

1984

Сторожинецький р-н

Цінне насадження модрини віком

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

 

 

Сторожинецький ДЛГ

160 років.

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

Чудейське л-во

Має науково-естетичне значення

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 8,л.л-9.

 

 

 

4.

ПРАЛІС ГРАБОВО-БУКОВО-

5

1984

Сторожинецький р-н

Вікове насадження.Має науково-

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

ДУБОВИЙ

 

 

Сторожинецький ДЛГ

лісівниче значення,як пам"ятка

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

Іжівське л-во

корінного типу лісу.

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 70,л.д-7

 

 

 

30.

"БЕРНА"

5

2006

Сторожинецький р-н

Зростають види рослин,занесені до

Сторожинецький

Рішення ОР

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

Червоної книги України : рябчик шахо

ДЛГ

№105-7/06

 

 

 

 

Петрівецьке л-во

вий,шафран Гейфелів,пізньоцвіт осін

 

УІІ сесії У скликан

 

 

 

 

кв №59 вид. 9

ній та рідкісний на Передкарпатті вид-

 

ня від 16.10.2006р

 

 

 

 

 

купальниця європейська.

 

 

31.

"ЛИПА ДРІБНОЛИСТА"

3

2006

Сторожинецький р-н

Унікальне для Буковини Насадження

Сторожинецький

Рішення ОР

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

липи дрібнолистої

ДЛГ

№105-7/06

 

 

 

 

Петрівецьке л-во

 

 

УІІ сесії У скликан

 

 

 

 

кв№1  вид 27

 

 

ня від 16.10.2006р

31

Р А З О М :

13,9

 

 

 

 

 

 

 

Г) ГІДРОЛОГІЧНІ

 

 

 

3.

ВОДОПАД  КОРОЛІВСЬКИЙ

0,5

1991

Сторожинецький р-н

Унікальний водоспад висотою 2 м

Сторожинецький

Рішення  ВК

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

 

ДЛГ

від 16.01.91р.

 

 

 

 

Банилівське л-во

 

 

№22

 

 

 

 

кв№20,л.д-7

 

 

 

4.

МАЛА  ЛОЗА

2,2

2008

Сторожинецький р-н

Мальвничий водоспад висотою

Сторожинецький

Рішення 22 сесії

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

8 метрів . Має наукове та естетичне

ДЛГ

ОР від 24.09.2008р

 

 

 

 

Лаурське л-во

значення.

 

№229-22/08

 

 

 

 

кв№17,л.д-29

 

 

 

10

 Р А З О М :

2,7

 

ВСЬОГО ПАМ"ЯТОК ПРИ-

 

46

РОДИ  МІСЦ.  ЗНАЧЕННЯ

27,2

 

 

 

ХІ. ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА - МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

 

4.

ДІЛЯНКА  ПРАЛІСУ

11

1984

Сторожинецький р-н

Смереково-ялицевий праліс віком

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

110 років. Має науково-лісівниче

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

Лаурське л-во

значення.

 

17.10.84р.

 

 

 

кв№ 20,л.д-2

 

 

 

6.

ГОРЯНКА

15,0

1984

Сторожинецький р-н

Насадження віком 90 років.Має

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

наукове та естетичне значення.

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

 

Красноїльське л-во

 

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 8,л.д-4

 

 

 

7.

ДУБІВКА

8,9

1984

Сторожинецький р-н

Дубове насадження віком 80 років

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

Має наукове значення

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

 

Чудейське л-во

 

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 6,л.д-1,кв.7,л.д-3

 

 

 

8.

КРИВКА

21

1984

Сторожинецький р-н

Цінне ялицеве насадження віком

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

100 років. Має наукове значення.

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

 

Іжівське л-во

 

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 39,л.д-1.

 

 

 

9.

КВІТКА

7,3

1984

Сторожинецький р-н

Насадження характерне для

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

передгір"я Карпат. Має науково-

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

 

Чудейське л-во

лісівниче значення

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 11,л.д-3.

 

 

 

10.

ЛАУРА

26

1984

Сторожинецький р-н

Ялицеве насадження віком 70

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

років,Має наукове значення

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

 

Лаурське л-во

 

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 5,л.д-19

 

 

 

12.

МИРІВ

11

1984

Сторожинецький р-н

Цінне ялицеве насадження віком

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

80 років.Має науково-естетичне

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

 

Чудейське л-во

значення.

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 23,л.д-7.

 

 

 

14.

РИБНЕ

9,6

1984

Сторожинецький р-н

Смереково-буково-ялицеве

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

насадження навколо ставків.Має

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

 

Чудейське л-во

науково-естеичне значення.

 

17.10.84р.

 

 

 

 

кв№ 13,л.д-4,5,6.

 

 

 

17.

 Я Р О К

7,3

1984

Сторожинецький р-н

Цінне модринове насадження

Сторожинецький

Рішення ОВ

 

 

 

Сторожинецький ДЛГ

віком 100 років. Має наукове

ДЛГ

№ 216  від

 

 

 

Іжівське л-во

значення

 

17.10.84р.

 

 

 

кв№ 55,л.д-5,6.

 

 

 

35

Р А З О М :

117,1

 

 

 

 

 

105

ВСЬОГО ЗАП.ОБ"ЄКТІВ :

15366,3