Вирощення посад. матеріалу

Насінництво

Насінництво і лісові розсадники

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 578 тис. штук сіянців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.
Згідно розрахунків, необхідна корисна площа посівного відділення розсадника повинна бути 2,59 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25 % від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 3,24 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.
На рік лісовпорядкування загальна площа постійних існуючих розсадників в лісгоспі складала 17,0 га. Цієї площі достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу.

Завантажити таблицю у форматі:

Таблиця . Щорічні обсяги лісовідновлювальних заходів, потреба в садивному матеріалі

Показники Лісові культури на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках та зрубах ревізійного періоду Доповнення лісових культур на землях лісгоспу Разом
1. Обсяги робіт, га 96,8 22,0 118,8
2. Потреба в садивному матеріалі,      
тис.шт. - усього 532,0 115,0 647,0
в т.ч. по породах:      
- ялина європейська 10,0 2,0 12,0
- ялиця біла 226,0 50,0 276,0
- дуб звичайний 118,0 26,0 144,0
- дуб скельний 12,0 3,0 15,0
- бук лісовий 123,0 27,0 150,0
- клен гостролистий 12,0 2,0 14,0
- липа дрібнолиста 13,0 3,0 16,0
- модрина європейська 8,0 2,0 10,0
- чагарники 10,0 - 10,0
Щорічна потреба в насінні становить 1090,0 кг. З наявних постійних насінних ділянок і плантацій можна заготовити потрібну кількість насіння.
Шкільне відділення розсадника не розраховується із-за відсутності потреб в саджанцях.
Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями в лісгоспі достатня лісонасіннева база, характеристика якої приводиться в табл.
Породи Щорічна потреба в насін- ні, кг А Середня урожай-ність з 1 га, кг Б Середня періоди- чність плодо- ношен- ня, років В Необ- хідна площа, га А х В Б В наяв- ності планта- цій, ПЛНД, га Проект-тується створи-ти, га
1. Постійні лісонасінні ділянки            
Дуб звичайний 756,0 600 6 7,5 2,3  
Бук лісовий 181,0 80 7 15,8 33,0  
Разом         35,3  
2. Лісонасінні плантації            
Ялиця біла 65,0 20 6 19,5 5,0  
Разом       42,8    
             
             
Для покращення плодоношення на існуючих постійних лісонасінних ділянках і лісонасінних плантаціях рекомендуються роботи розпушення ґрунту, внесення мінеральних добрив, проведення боротьби з шкідниками і хворобами.