Товари

Відпускні ціни на необроблену деревину

Калькуляція знеособленого кубометра деревини

Формування цін на продукцію проводиться згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт,послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Держаного агенства лісовиз ресурсів України від 14 травня 2013 року №124